Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Skolopender

Skolopender har, i motsetning til tusenben, kun ett par ben på hvert kroppsledd. Den lever utendørs under det øverste jordlaget av løv bark, stein osv.

Skolopender

Skolopendere er rovdyr og går om natten på jakt etter smådyr. De kan ikke leve på annet enn svært fuktige steder, så hvis de forviller seg innendørs vil de tørke ut og ikke kunne leve lenge.

Chilopoda

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri