Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Skjeggkre

Skjeggkre ble oppdaget i Norge først i 2013. Ved første øyekast er de til forveksling like det mer vanlige sølvkre, Lepisma saccharina. Begge er vingeløse, men i snitt blir skjeggkre større enn sølvkre, ca. 15-19 mm lang. 

Skjeggkre

Med en god lupe vil du i tillegg se at skjeggkre er mye mer behåret enn sølvkre. Skjeggkre har som navnet indikerer et kraftig skjegg samt tydelig behåring langs kroppssidene. Sølvkre har derimot lite behåring. Skjeggkre og sølvkre er ganske like i farge og utseende. Skjeggkre har tre tilnærmet like lange haletråder som kan bli bortimot like lange som kroppen. I tillegg har skjeggkre lange antenner som ofte er lengre enn kroppen.

I motsetning til sølvkre kan skjeggkre også leve i relativt tørre omgivelser og de kan derfor finnes i store deler av din bolig. Skjeggkre kan bli opptil 7 år gamle og har god formeringsevne. Dette gjør at skjeggkre kan oppleves som plagsom og ubehagelig.

Ctenolepisma longicaudata

Skjeggkre trives, som sølvkre, på steder med høy luftfuktighet, men også i tørre deler av boligen. De er lyssky og ferdes derfor rundt på leting etter mat om natten. På dagtid skjuler de seg helst på små steder som er fuktigere enn ellers i rommet.

Hunnen legger opptil 20 egg, enkeltvis eller noen få sammen, som regel skjult i sprekker eller i forbindelse med næringsstoffer.

Skjeggkre er, som sølvkre, altetende og spiser ting som brødsmuler, mel og papir. De kan spise proteinrik kost som døde insekter, dyrefor og lignende.

Skjeggkre sprer seg lett fra leilighet til leilighet. Normalt innebærer ikke aktivitet av skjeggkre noen fare, men kan oppleves som ubehagelig. Skjeggkre trives der de har tilgang på vann, men også på andre tørrere steder. I noen tilfeller kan de gjøre skade på papir og matvarer.

Bekjempelse har vist seg å være komplisert. Mest sannsynlig vil en god opprydning og støvsuging redusere bestanden. Vi kan aldri garantere full bekjempelse, men for å oppnå best mulig resultat anbefaler vi at du tar kontakt.

Beste måte å løse problemet i blokker på er å behandle bygget mer helhetlig.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.