Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Saksedyr

Saksedyr får navnet sitt fra den veldig iøyenfallende "saksen" på bakkroppen. De kan, til tross for sitt noe skumle utseende, ikke klype veldig hardt.

Chelidura acanthopygia

Saksedyr kan om høsten være plagsomme i forbindelse med dør/vindussprekker når de forsøker å finne overvintringsplasser. Saksedyr foretrekker fuktige plasser som komposthauger og under lagret ved langs grunnmurer. Saksedyr overvintrer i hulrom i bakken eller i sprekker i bygningskonstruksjon.

Saksedyr innebærer ingen risiko for skade, men kan være plagsomme om høsten da de forsøker å finne overvintringssteder. De kan opptre i kjellere, ved vinduer og dører. De vil dø i løpet av kort tid inne i hus. Saksedyr er mer å regne som nyttedyr, da de lever av mindre dyr på fuktige steder i naturen.

Forebygging: Fjerne fuktig vegetasjon i form av råtten vegetasjon, kompost og lignende i nærheten av boligen. På denne måten reduserer man mulighet til gunstige formeringsplasser. I tillegg må forhindre at saksedyrene kan komme inn i huset ved å holde vinduer og dører i kjeller/ førsteetasje tett lukket på natten. I tillegg kan man montere insektnetting, da også i eventuelle ventiler.

Bekjempelse: Har du mange saksedyr inne kan du, i tillegg til å forebygge, fjerne dyrene mekanisk ved å støvsuge. Husk å destruere støvsugerposen etterpå.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri