Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Saksedyr

Saksedyr-hunnen legger ca. 30 egg om våren, som klekker etter 5-8 uker. Hunnen passer og pleier dem en tid. Hunnen dør så, og blir spist av avkommet som etterpå forlater redet for godt. De blir ikke kjønnsmodne før i august og har bare en generasjon i året.

Saksedyr

Chelidura acanthopygia

Saksedyr kan om høsten være plagsomme i forbindelse med dør/vindussprekker når de forsøker å finne overvintringsplasser. Saksedyr foretrekker fuktige plasser som komposthauger og under lagret ved langs grunnmurer. Hunnen overvintrer i små hulrom i bakken eller i sprekker i bygningskonstruksjon.

Saksedyr innebærer ingen risiko for skade, men kan være plagsomme om høsten da de forsøker å finne overvintringssteder. De kan opptre i kjellere, ved vinduer og dører. De vil dø i løpet av kort tid inne i hus. Saksedyr er mer å regne som nyttedyr, da de lever av mindre dyr og mikroorganismer på fuktige steder i naturen.

Forebygging: Fjerne fuktig vegetasjon i form av råtten vegetasjon, kompost og lignende i nærheten av boligen. På denne måten reduserer man mulighet til gunstige formeringsplasser. I tillegg må forhindre at saksedyrene kan komme inn i huset ved å holde vinduer og dører i kjeller/ førsteetasje tett lukket på natten. I tillegg kan man montere insektnetting, da også i eventuelle ventiler.

Bekjempelse: Har du mange saksedyr inne kan du, i tillegg til å forebygge, fjerne dyrene mekanisk ved å støvsuge. Husk å destruere støvsugerposen etterpå.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.

Bildegalleri