Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Rød hønsemidd

Rød hønsemidd kalles også rød fuglemidd og er fra slekten Dermanyssus. Den er en blodsugende midd som er knyttet til fugler som har faste reirplasser som benyttes i flere år, f.eks. gråspurv, stær, bydue, taksvale, låvesvale og tårnsvale. De kan finnes i redene til disse fuglene i meget stort antall.

Tre forskjellige arter finnes hos gråspurv, sanglerke og hakkespetter. De lever på fuglenes kropp og plager derfor ikke andre dyr. Rød fuglemidd kan også forekomme tallrikt i hønsehus, da kalt rød hønsemidd, og på burfugler.

Dermanyssus

Hunnen legger opptil 10 egg om gangen. Det kreves et blodmåltid mellom hver eggleggingsperiode. Utviklingen fra egg til voksen kan om sommeren gjennomføres på 8-10 døgn. Larvene tar ikke næring til seg. De har bare tre par ben, mens andre stadier har fire. De to nymfestadiene krever et blodmåltid hver for å kunne utvikle seg videre.

Middene suger blod, hovedsakelig fra fugler.

Stikkene til disse blodsugende middene gir i varierende grad opphav til hudreaksjoner fra knapt merkbart til tydelige «insektstikkmerker» med kraftig hudirritasjon. Når stikkmerker opptrer i forbindelse med funn av denne midden, så kan det også skyldes lopper fra det samme redet. Den lange, tynne stikkesnabelen trekkes inn i kroppen når den ikke brukes.

Middene kan være vanskelige å bekjempe med insektmidler når de er kommet inn i huset. Bekjempelsen bør bestå i å fjerne årsaken til middspredningen, redet, og behandle redeplassen med et insektmiddel. Det infiserte rommet sprøytes med sprayboks med pyretrum/pyretroid på de steder middene har vandret inn dvs. rundt ventiler og vinduer nær reirplassen. Rengjør rommet etterpå med støvsuger. Når redet fjernes kan det lønne seg å sprøyte dette og de nærmeste omgivelsene med pyretrum (aerosolboks) for å unngå å få lopper på seg. Hønsehus behandles etter de retningslinjer som er utarbeidet av Fagsenteret for fjørfe eller etter samråd med veterinær.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.