Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Pelsmøll

Pelsmøll er gråbrun med svarte flekker på vingene. Den bli ca. 8 mm lang.

Tinea pellionella

Pelsmøllet er i Norge en frittlevende art som er bedre tilpasset vårt klima enn klesmøllet. Det finnes vanligvis i fuglereder hvor det lever av hår, fjær og annet keratinholdig avfall.

Pelsmøll angriper keratinholdige gjenstander som pels og ull-produkter.

Møllarver dør dersom man fryser angrepede klesplagg i minus 18 grader C eller lavere. Skal du være helt sikker på at du har drept alt av møll, larver og egg, anbefales varmebehandling ved 60 grader.

Dersom større varepartier er angrepet kan en autorisert skadedyrbekjemper foreta en bekjempelse med gass. Varene kan også fryses, eller en kan bruke vinterkulden til bekjempelse.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.