Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Møll - klesmøll

Klesmøll er bitteliten og har en lysegul farge.

Møll - klesmøll

Veldig ofte finner møll/klesmøll gode livsvilkår på loft og i kjellere hvor man lagrer klær. På den måte sprer de seg også lett til de andre bodene, og deretter ned i leilighetene.

Tineola bisselliella

Møll blir fraktet inn i bygget med ulltekstiler, når man flytter eller kjøper på loppemarked osv.

Klesmøll lever av keratin som finnes i hår, inkludert ull og pels. De kan også spise tørrvarer som korn.

Klesmøll kan være et stort problem i tekstilindustri. I dag er det meste av det vi kjøper impregnert, slik at faren for å få klesmøll med hjem er drastisk redusert. Skulle du få klesmøll hjem vil du kunne oppleve å ha bittesmå, lysegule møll flakse rundt. Dette er hannmøllen som forsøker å finne en hun å pare seg med. Hunnmøllen flyr mindre og holder seg primært til der hvor eggene legges - som oftest i dine klær. Har du klesmøll vil du derfor kunne finne både spinn, egg, larver, pupper og ekskrementer på dine klær.

Skal man bekjempe møll er man nødt til å finne alle kildene. Dette kan være vanskelig spesielt når kilden kan stamme fra et sted på loftet. Utstrakt detektering med spesielle feromonlokkefeller kan gi god indikasjon på spredningen. Dette systemet løser ikke problemet, men er et godt supplement. Detektering er nyttig i forkant av bekjempelse og/eller under bekjempelsen.

Møllarver dør dersom man fryser klesplaggene i minus 15 - 20 grader C i et par døgn, og etter et par timer ved minus 20 grader eller lavere. Skal du være helt sikker på at du har drept alt av møll, larver og egg, anbefales varmebehandling ved 60 grader.

 

For privatpersoner kan det være vanskelig å avgjøre hvilket type insekt som har gjort skade hos deg. Følgende råd kan være nyttige:

Se etter levende insekter. Dette er ikke alltid så lett å finne i tekstilene. Se i sprekker osv. Ofte kan man finne døde eksemplarer i vinduskarmen.

Se etter larvehuder og deler av insekter. Ofte finner du disse i nærheten av tekstilene. Klesmøllarver og spinn finnes gjerne på tekstilet.

Gnagemerkene og huller i tekstilene kan indikere hvilket insekt man har med å gjøre. Klesmøllarver gnager uregelmessige hull mens pelsbiller gnager runde hull - også i bomullsklær. Larver til f.eks. klesmøll gnager helst på tekstiler hvis de er skitne, har matflekker og lignende.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.