Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Husfly

Husflyet har fått sitt norske navn av at larvene finnes ganske ofte innendørs i hus, men er egentlig et utelevende insekt. Det er utbredt i Europa, Vest- og Sentral- Asia. I Norge er det funnet nordover til Lofoten. Husflyet tilhører familien nattfly, Noctuidae.

Årsaken til at de opptrer innendørs er ikke klarlagt. Vanlig oppfatning i Norge har vært at larvene kommer tilfeldig inn om høsten, at de forvillet seg inn. Larvene spres seg fra taket til alle deler av huset, men nattflyene vil ikke legge egg i taket.

Caradrina clavipalpis

Eggene legges på forsommeren. Larvene lever på forskjellige gress og urter. De vokser utover sommeren og høsten og overvintrer som utvokste larver i et løst spinn innvevd med forskjellige partikler gnagd fra underlaget, en slags kokong. De forpupper seg i denne om våren. De voksne nattflyene klekker på forsommeren.

Larvene kan finne seg mat innendørs. Det er beskrevet at de kan leve av tørre plantedeler, høy, frø, korn og mel.

Fra Danmark er det opplyst at larvene har skadet tekstiler ved gnaging i forbindelse med kokonglaging. Ved Zoologisk museum i Oslo spiste en larve opp frysetørrete meitemarker som skulle i utstillingen. Bortsett fra dette er ingen skade kjent på treverk, matvarer eller lignende.

De forholdsvis små larvene som opptrer i hus er lette å plukke bort, og bekjempelse med kjemiske midler er unødvendig.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.