Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Hoggorm

Den eneste frittlevende giftige ormen vi har i Norge er hoggormen.

Hoggorm

Hoggormen har et karakteristisk sikksakk-mønster på ryggen. Bunnfargen på ormene varierer noe fra om det er en hann- eller en hunn-orm, hannen er grå og hunnene er brun. Ved enkelte tilfeller er det også observert individer som er helt mørke, eller nesten svarte. Hoggormen blir opptil 65 cm lange, men det er observert huggorm så lange som 86 cm i Norge. Kroppen til hoggormen er kraftig og stiv, og den bukter seg lite når den beveger seg. Denne ormen har et bedt bakhodet og den har som eneste ormen i Norge vertikale pupiller.

Vipera berus

Den trives best i soleksponerte bakker og hellinger på myrer, i åpne skoger og enger eller på lyngheier. Hoggormen kan også svømme og derfor observeres i tilknytning til dammer og innsjøer. Vi ser den ofte sammenkveilet i direkte solskinn når den ligger og soler seg.

Hoggormen finnes i dag over hele Sør- Norge og nordligste funnet som er registrert er i Rana i Nordland.

Hoggormen blir kjønnsmoden i 3-5 års alder og den parer seg på våren. Hunnene går drektig i mellom 60-100 dager. De føder mellom 1 – 21 levendefødte unger i mellom juli og september.

Hoggormen lever hovedsakelig av smågnagere, men også frosk, fisk og fugleunger.

De fleste ormer har diarèfremkallende bakterier i seg, som for eksempel Salmonella. Den er likevel ikke å regne som en sykdomsspreder til mennesker ettersom den frykter oss og heller vil prøve å flykte. Det er stort sett i tilfeller hvor man kommer bus på en orm at den vil bite. Man antar at ca. 30% av alle bitt er tørre bitt. Med det mener vi at ormen ikke sprøyter inn gift og bittene er derfor helt ufarlige. Bittet kan gjenkjennes som to små prikker med 3 til 9 millimeteres avstand.

Hoggormen er den eneste av ormene vi har i vår natur som har gift. Denne giften virker direkte på kroppens blodlegemer. Den er vevsoppløsende, men allikevel er den å regne som en forholdsvis svak gift. Nettopp av denne grunn er dødsfall i forbindelse med hoggormbitt svært sjelden å oppleve.

Dersom man blir bitt av hoggorm som sprøyter inn gift kan man få som symptomer smerte, hevelse og rødhet rundt bittstedet. Det er da viktig å holde bittstedet i ro. Barn og dyr bør bæres. Mer alvorlig reaksjoner kan være hevelser over hele kroppen, kvalme og oppkast, magesmerter, hjertebank, svimmelhet, bevisstløshet eller i verste fall sjokk.

Dersom man får symptomer som nevnt over er det viktig at man oppsøker lege raskt.
Barn under 12 år, eldre, gravide og personer med redusert almenntilstand skal også til legesjekk.
Det samme gjelder for personer som er blitt bitt av huggorm i hodet, hals, bryst, mage og rygg.
En grei tommelfingerregel er allikevel at man uansett kontakter lege eller giftinformasjonssentralen dersom man blir bitt av hoggorm.

Hoggormen gjør ingen skade på eiendom.

Hoggorm er fredet i Norge og skal ikke bekjempes.
Skulle dersom bestanden av orm bli stort kan det kreve at tiltak må settes i verk. Skulle for eksempel hoggorm opptre i en barnehage eller forville seg inn i en bygning er det en selvfølge at den må fjernes eller avlives. Før avliving skal man forsøke å fange og flytte ormen.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.