Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Hoggorm

Hoggorm er den eneste giftslangen som lever naturlig i Norge.

Hoggorm

Hoggormen er grå eller brun med et gjenkjennelig svart mønster på ryggen. Noen individer kan være helt svarte eller så mørke at mønsteret ikke synes. Kroppslengden er på 60-70 cm.

Vipera berus

Hoggormen finnes i nesten alt slags terreng i Norge. Som vekselvarme dyr vil de oppsøke direkte solskinn når de trenger å varme seg.

Den går i dvale på vinteren.

Hoggormen lever hovedsakelig av smågnagere, men også andre dyr som er små nok til at de kan svelges av hoggormen.

Hoggorm kan bite og sprøyte inn gift. Det er sjelden farlig for mennesker, men noen kan få alvorlige reaksjoner og lege bør kontaktes ved bitt.

Hoggormen gjør ingen skade på bygninger.

Hoggorm er fredet i Norge og skal ikke bekjempes. I tilfeller hvor den kan utgjøre en fare, f. eks. steder hvor barn kan komme kontakt med den, bør den fanges og flyttes vekk fra området.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.