Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Hærmygg

Hærmygg er 1–7 mm lange. Sorte med mørke vinger og pukkelformet rygg. Larvene er hvite med sort hode.

Sciaridae

Hærmyggen lever på fuktige og skyggefulle steder. Larvene opptrer i sopp og jord, hvor de lever av gjødsel, råtnende løv og plantedeler.

Noen arter, som ser ut som sorte småfluer, er vanlige innendørs. Disse klekker fra blomsterpotter. Dersom de opptrer i stort antall kan larven gå løs på plantenes hårrøtter, og derved skade planten. De gjør normalt ingen annen skade innendørs, men kan være plagsomme. 

Dersom de ikke opptrer i stort antall er det gjerne tilstrekkelig å la jorden i blomsterpottene tørke skikkelig ut. Da larvene er avhengig av jevn fuktighet, vil dette oftest ta livet av dem.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.