Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Fuglelopper - lopper

Hver vår er mange mennesker plaget av kløende stikk om natten. Dette er ganske sikkert lopper, eller rettere sagt fuglelopper.

De forskjellige loppeartene er svært like hverandre. Forskjellene kan ikke sees med det blotte øye. I anslagsvis 8 av 10 tilfeller er det fuglelopper som skaper problemer for oss mennesker. I noen få tilfeller er det andre arter som herjer.

Det er vanlig å få med seg fuglelopper hjem ved at man beveger seg utendørs. Loppene spretter opp, og henger seg fast. Får man lopper på denne måten, utgjør det kun et midlertidig problem. Lopper lever også ofte i fuglereir som er bygget inne i selve boligen. Fuglelopper kan ikke formere og utvikle seg på mennesker. De vil dø ut av seg selv i løpet av en måneds tid.

Ceratophyllus gallinae

Fuglelopper har vist seg å kunne formere seg på både hunder og katter. Da er det viktig å behandle dyra og deres soveplasser med et loppemiddel. Dette fås på apotek.

Loppene suger blod, inkludert av mennesker.

Mennesker reagerer veldig forskjellig på loppestikk. Enkelte kan få store reaksjoner, mens andre kun får små kløende ”myggstikk”. Noen mennesker reagerer ikke i det hele tatt.

Hvis loppeproblemet stammer fra fuglereir i umiddelbar forbindelse med huset, eller hvis det er andre loppearter enn fuglelopper, kan det vise seg å være en vanskeligere sak å bekjempe problemet.

Det nytter ikke å bruke insektmidler i rommene hvor du blir stukket. Da vil det stadig bli tilført nye lopper fra kilden. Det eneste som fungerer er å finne kildene til problemet. Det vil si der hvor loppene lever og formerer seg. Deretter behandle med insektmidler og om mulig fjerne reiret.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.