Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Flaggermus

Flaggermus er et pattedyr, men har flere unike trekk som skiller den fra de fleste andre pattedyr. Mest kjent, så klart, er at den kan fly.

Vingene til flaggermus er ulike de hos fugler og insekter og består av hud som strekker seg mellom de lange tærne på forbeina og bakbein og hale. Huden brettes delvis sammen når flaggermusa bruker beina til å gå.

Flaggermus har er nattaktive og har dårlig syn. De bruker ekkolokalisering og det gjør dem i stand til å navigere i totalt mørke.

Chiroptera

Flaggermusen bosetter seg gjerne i boliger, på loft eller bak en løs vegg. De er som regel i kolonier og har man en koloni på loftet merkes dette vanligvis ved at man hører lyder om kvelden når de skal ut å fly. Man kan også finne ekskrementer som kan forveksles med muselort.

Flaggermus i Norge lever kun av insekter.

Flaggermus gjør ingen skade på huset. Den bor kun i tilgjengelige hulrom. Den har valgt ditt hus fordi den gir velegnet bolig i et område hvor det for dem er attraktivt å bo. Av og til kan det bli svært mange flaggermus i huset, og det kan bli både mye bråk og vond lukt.

De er ikke helt ufarlige. Prøver du å fange dem kan de bite, da skal en være klar over at det kan regnes som sannsynlig at norske flaggermus kan være smittet med rabies. Man bør derfor alltid benytte hansker. Dette gjelder spesielt om man kommer over dyr som oppfører seg unormalt. Ved flaggermusbitt skal man kontakte lege umiddelbart.

Flaggermusen er fredet og kan derfor ikke avlives.

Eneste gode måte å bli kvitt flaggermusproblemet på er å la dem fly ut om kvelden og sørge for at de ikke klarer å ta seg inn igjen. Dette kan gjøres med et slags enveis slusesystem. 

Det er tider på året hvor dette ikke kan gjøres:
Hele sommeren har flaggermusa unger, som ikke forlater boligen. Derfor er det ikke mulig om sommeren.
Fra september til i begynnelsen av mai er flaggermusa i dvale. Da nytter det heller ikke.

Det er hovedsakelig to tidspunkter på året hvor dette kan gjøres.

En kort periode i slutten av august og begynnelsen av september.
Et par uker i begynnelsen av mai før yngletiden.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.