Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Daddelmøll

Daddelmøllen har et vingespenn på ca. 20 mm. Den er grå med gulig eller brunlig tone, og en mørk, rett tverrstripe. Larven er skittenhvit og blir opp til 14 mm lang.

Daddelmøllen stammer fra tropiske strøk og kan ikke leve utendørs i Norge. 

Cadra cautella

Daddelmøllen er et viktig skadedyr på matvarer i varme land og angriper helst fettrike produkter, som kakaobønner, nøtter og pressede planterester eller oljefremstilling, men finnes også i mel, dadler og fiken. Det er bare larven som gjør skade.

Ved bekjempelse av denne møllen i Norge kan en dra nytte av artens kuldefølsomhet. Alle stadier kan drepes ved kjøling av infesterte varer ned mot 0 grader eller frysing.

Næringsmiddelbedrifter som bruker råstoffer som ofte er infestert bør lagre disse i så kjølige lagerrom som mulig. Flygende møll i lageret kan drepes med tåkesprøyting med pyterium middel.

Møllene er aktive flygere om kvelden og sprøytingen bør utføres straks før aktivitetsperioden. Gassing av infiserte varepartier for å drepe larver kan by på problemer pga. det store fettinnholdet i varene.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.