Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Brunskogsnegle

Brunskogsnegl, også kalt iberiaskogsnegl, brunsnegl eller «mordersnegl», ble funnet for første gang i Norge i 1988 i Fredrikstad, Bamble og Molde.

Brunskogsnegle

Arten har spredt seg og forekommer nå langs kysten fra Hvaler til Trondheimsfjorden. Lange perioder med intens kulde gjennom vinteren samt tørke om våren og forsommeren, vil nedsette bestanden. En mild vår og forsommer med mye nedbør vil kunne medføre en markert økning av brunskogsnegler.

Arion lusitanicus / Arion vulgaris

Brunskogsnegle trives godt hvor det er planter med sarte blader men også på grasmark og felt med grønnsaker eller jordbær. Sneglen liker seg i et fuktig klima med lett regnvær eller nattedogg. Vanning kan også øke sneglenes aktivitet, mens bestanden reduseres ved tørre forhold og kraftig nedbør.

Brunskogsnegle har en ettårig livssyklus og voksne individer dør sent på høsten. Unge individer overvintrer i komposthauger eller i huller i jorden hvor også eggene legges. Sneglen våker opp i april/ mai måned og kan produsere opptil 400 egg fra sommeren og utover høsten. Eggene klekkes etter 1-2 uker. Utviklingen fra nyklekt snegl til fullvoksen tar 4-5 uker.

Sarte blader, gress, felt med grønnsaker eller jordbær.

Brunskogsnegle kan ødelegge avling av grønnsaker som dyrkes på friland, blomsterbed, blomsterløk og gressplen.

Forebygg ved godt renhold i hagen: Fjern råtnende og dødt plantemateriale slik at gjemmesteder som kan samle fukt unngås, fjern ugress og ha en kort gressplen og sjekk komposthaugen jevnlig. Brunskogsnegle kan spre seg gjennom innkjøp/bytte av planter samt innkjøpt jord. Vann kun planter og ikke over et helt felt. Vann om morgenen istedenfor om kvelden.

Har du først blitt invadert av brunskogsnegle, finnes det ulike midler du kan benytte:

Vil du bli kvitt snegler er sneglegift som Ferramol et effektive kjemisk middel mot brunskogsnegle. I tillegg kan du kombinere med sneglegjerde, som er en fysisk barriere som gjør det umulig for snegler å ødelegge plantene. Fordelen er at gjerdet kan gjenbrukes år etter år.

Kilde:

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Divisjon Plantehelse. Plantevernsleksikon, 2017.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.