Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Brunskogsnegle

Brunskogsnegl, også kalt iberiaskogsnegl, brunsnegl eller «mordersnegl», ble funnet for første gang i Norge i 1988 i Fredrikstad, Bamble og Molde.

Brunskogsnegle

Arten forekommer langs kysten fra Hvaler til Trondheimsfjorden. Lange perioder med intens kulde gjennom vinteren samt tørke om våren og forsommeren vil redusere bestanden. En mild vår og forsommer med mye nedbør vil kunne medføre en økning av brunskogsnegler.

Arion lusitanicus / Arion vulgaris

Sneglen liker seg i et fuktig klima. Vanning kan øke sneglenes aktivitet, mens bestanden reduseres ved tørre forhold.

Blader, gress, grønnsaker og jordbær.

Brunskogsnegle kan ødelegge avlinger av grønnsaker, blomsterbed, blomsterløk og gressplen.

Forebygg ved godt renhold i hagen: Fjern råtnende og dødt plantemateriale slik at gjemmesteder som kan samle fukt unngås, fjern ugress og ha en kort gressplen og sjekk komposthaugen jevnlig. Brunskogsnegle kan spre seg gjennom innkjøp/bytte av planter samt innkjøpt jord. Vann kun planter og ikke over et helt felt. Vann om morgenen istedenfor om kvelden.

Har du først blitt invadert av brunskogsnegle, finnes det ulike midler du kan benytte:

Vil du bli kvitt snegler er sneglegift som Ferramol et effektive kjemisk middel mot brunskogsnegle. I tillegg kan du kombinere med sneglegjerde, som er en fysisk barriere som gjør det umulig for snegler å ødelegge plantene. Fordelen er at gjerdet kan gjenbrukes år etter år.

Kilde:

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Divisjon Plantehelse. Plantevernsleksikon, 2017.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis samtale eller inspeksjon.