Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Rotter og mus

Bærekraftig bekjempelse av rotter og mus

Rotter og mus trenger ikke store åpninger for å komme inn i hus og bygninger. Og når de gjør det kan de gnage på alt fra ledninger til vannrør. Kommer de inn på kjøkken eller i kontakt med matvarer er det høyrisiko for spredning av sykdommer.

 

Alle skadedyr trenger visse ting for å overleve:

Vann, næring, varme og i tillegg steder og miljøforhold som gjør at de kan leve og formere seg. Ved å forhindre at skadedyr får tilgang på dette, så kan man redusere sjansen for at skadedyr etablerer seg. Ved å kombinere flere giftfrie metoder under bekjempelsen minimerer man behovet for bruk av gift, og i mange tilfeller faller behovet for gift helt bort. Våre godkjente skadedyrkontrollører hjelper deg med  en helhetlig løsning og bekjempelse på ditt skadedyrproblem.

 

Kontakt oss i dag for hjelp med rotter og mus.

Ønsker du hjelp?