Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

Pressemelding 26. mars 2020

PELIAS er med på å bekjempe Coronaviruset!

Vi bekjemper smitten med desinfisering av lokaler og flater.

PELIAS sitt daglige virke har helt siden oppstarten i 1987 vært basert på å redusere smitte og ta vare på verdier.

I disse tider så ser vi at vi kan hjelpe samfunnet med å redusere risikoen for smitte av Coronaviruset COVID-19.

Siden starten har vi utført desinfeksjonsoppdrag for mange av våre kunder,

dette gjør at vi har erfaring, prosedyrer og utstyr til å utføre slike oppdrag.

Vi er opptatt av å ivareta liv og helse til befolkningen i Norge. I denne tiden må vi

stå samlet og benytte den kunnskapen og de midlene vi har for å redusere den

samfunnsmessige påvirkningen dette viruset påfører oss alle.

Som ett ledd i dette kan vi nå tilby oppdrag med desinfeksjon på et bredere felt enn det vi tidligere har gått ut med.

Det kan f.eks. være kollektivtransport, butikker, hoteller, kontorlokaler,

brakkerigger eller boligenheter(blokker, borettslag) o.l. som trenger å desinfiseres, både for å redusere sannsynligheten for smitte eller ved påvist smitte.

Ved smittereduserende desinfeksjon så tørker vi av kontaktflater med klut som

inneholder desinfeksjonsmiddel, deretter utføres det forstøving av

desinfiseringsmiddelet ut i rommet. Denne tåken inneholder små dråper som blir

svevende i luften slik at desinfeksjonsvæsken trenger inn til alle steder der smitten kan være.

Etter tåkelegging må lokalene være stengt i to timer før utlufting.

Desinfeksjonsmiddelet vi benytter brukes blant annet til drikkevannsrør, sykehus, helseanlegg,

institusjoner, landbruksindustrier, storkjøkken og slakterier.

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll ønsker å bidra for å hjelpe

i denne situasjonen som vi alle er i.

Med vennlig hilsen

PELIAS

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This