Døgnvakt 33 33 00 00

Utbedring av soppskade

PELIAS har over 20 års erfaring med soppskader, og har gjennom dette tilegnet oss bred kunnskap om både byggeskikk, metodikk og ikke minst valg av preparater.

Hussopp

Får en påvist soppangrep av eksempelvis Ekte hussopp (serpula lacrymans), er det viktig at problemet håndteres på en kyndig og profesjonell måte. Ofte er det svært omfattende saneringsarbeider som må utføres for å få utbedret skadene på en sikker og varig måte. Dette fordi soppen angriper de bærende konstruksjoner i huset. Det kreves både lang erfaring og god kjennskap til biologi og byggeskikk for å kunne løse et slikt problem.

PELIAS har over 20 års erfaring med denne type skader, og har gjennom dette tilegnet oss bred kunnskap om både byggeskikk, metodikk og ikke minst valg av preparater.

Muggsopp

Har en fått påvist angrep av muggsopp, er det i de fleste tilfeller påkrevd med bygningsmessig utbedring. Dette kan variere fra enkle tiltak som å etablere bedre lufting, til omfattende tiltak som å rive vegger og tak.

Når en arbeider med denne type skader er det av stor betydning å beskytte seg selv og sine omgivelser mot spredning av muggsoppsporer. Til dette kreves utstyr som sluser, sporesamlere, egnet verneutstyr, og selvfølgelig kunnskap om muggsopp og hvordan en skal håndtere denne type problem.

PELIAS har i samarbeid med Mycoteam AS den nødvendige fagkompetanse både når det gjelder prøvetaking/analyse, samt den konstruksjonsmessige utbedring av muggsopp-problematikk.

Når det gjelder forsikring mot denne type skader er det få eller ingen forsikringsselskap som påtar seg å sikre hus mot dette. Det er som regel huseiere selv som må bære kostnaden for utbedring av denne type skader.

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?