Døgnvakt 33 33 00 00

Fuktskader

Fuktskader kan ha flere årsaker. De er minst like vanlig å påvise i moderne hus med isolerte konstruksjoner, som i eldre hus med uisolerte konstruksjoner. Fuktskader deles gjerne opp i to kategorier: Akutt fuktskade og snikende fuktskade.

Akutt fuktskade

En akutt fuktskade kommer gjerne som følge av vannledningsbrudd, flom, oversvømmelse, taklekkasje, slukkevann etter brann, og annet. I slike tilfeller er det viktig at en får iverksatt prosesser med å reparere årsak til skade samtidig som en så raskt som mulig får iverksatt uttørkingsprosess. Det er her viktig å benytte fagfolk med spesialkompetanse til tørkeprosessen og fuktmålinger slik at en sikrer at alle nedfuktede konstruksjoner blir tørket / utbedret fagmessig. Skal en unngå følgeskader i form av muggsopp eller råtesoppskader etter en akutt fuktskade er det avgjørende for resultatet at uttørking iverksettes så raskt som mulig etter inntrådt hendelse, og at skader utbedres fullt og helt av kyndig personell.

Snikende fuktskade

Ved en snikende fuktskade står en gjerne ovenfor større utfordringer i forhold til følgeskader med microbiologisk vekst i form av muggsopper, råtesopper, bakterier, med mer. En snikende fuktskade kommer gjerne fra forhold som har pågått i lengre tid, og er i de fleste tilfeller har de ikke vært mulig å oppdage ved vanlig kontroll av bygget. En slik skade kan oppstå ved små lekkasjer på innbygde vannrør / avløpsrør i vegger, mindre taklekkasjer, lekkasjer rundt takvinduer og vinduer innsatt i veggkonstruksjoner, mangelfull eller utilstrekkelig ventilasjon, dårlig isolering av vegger / overganger som fører til kuldebro og kondensering, feilkonstruksjon, innebygd fukt fra byggetid, lekkasje fra radiatorer / vannrør i gulv, fuktinntrengning via yttervegger i ubehandlede murhus, tette takrenner og renne-nedløp.

En slik skade er vanskelig å oppdage, men en får gjerne noen signaler på at noe kan være galt når den har pågått en tid. Signaler kan være: kondens på innvendig vindusrute eller andre kjølige flater, synlige fuktflekker, vekst av muggsopper i himlinger eller på veggplater, observasjon av sølvkre eller maur, lukt av muggsopp, og annet. En snikende fuktskade kan i mange tilfeller vise seg å være langt mer omfattende å utbedre enn en akutt fuktskade. I begge tilfeller er det viktig at utbedringsarbeider skjer ved bruk av kyndig personell.

Ta kontakt med oss

Her kan du lese om våre personvernvilkår.
Denne nettsiden er beskyttet av reCAPTCHA og Google. Personvern og vilkår for bruk gjelder.

Ønsker du hjelp?