Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

Serviceavtale skadedyr bedrifter

Serviceavtale skadedyr bedrifter

PELIAS serviceavtale er sikring satt i system.

 

Skadedyrforskriften sier:

Eier eller bruker av bygning/innretning, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. Eier eller bruker av bygning/innretning, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.

 

PELIAS serviceavtale:

En PELIAS serviceavtale tilpasses enhver bedrift som ønsker å forebygge, og dermed heve sin hygienestandard.

Med en løpende serviceavtale kan du at hindre at skadedyr påfører din bygningsmasse og elektriske anlegg store kostbare skader, og at skadedyr overfører smittsomme sykdommer, eller blir årsak til sykdommer eller andre helseproblemer hos mennesker.

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll tilbyr gjennom sine serviceavtaler:

• Forebygging mot rotter og mus
• Systemer som registrerer lagervareinsekter
• Forebygging mot flyende insekter
• Forebygging mot kakerlakker, maur, treskadende insekter som husbukk, borebiller, stokkmaur og svart tremaur
• Elektriske insektsfeller / limfeller
• Fuglesikring, fangst og fasadevern
• Desinfisering, samt salg av utstyr og preparater til desinfisering
• Salg av utstyr og preparater til fluebekjempelse

 

Inspeksjon:

Vi tilbyr en gratis inspeksjon som vil avdekke eventuelle uheldige forhold i din bedrift når det gjelder skadedyrforekomst. Etter utført inspeksjon gir vi et tilbud på en avtale med oss, tilpasset din bedrift og dens behov.

 

Servicebesøk

PELIAS er ISO sertifisert, og har svært gode innarbeidede rutiner i sin daglige drift. Dette sikrer høy kvalitet på utført arbeid, og det som leveres.
Våre skadedyrteknikere er utdannet og godkjente gjennom Folkehelseinstituttet, og utfører skadedyrbekjempelse i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
Våre servicebesøk utføres rutinemessig, og vi følger med på aktivitet av skadedyr hos kunde, og slår ned dette på et tidlig tidspunkt.
Skulle det være behov for besøk utover det som er avtalt, vil disse utføres kostnadsfritt fra vår side hvis kunde følger de anbefalinger som er gitt.
Vi vil til enhver tid være tilgjengelig som en rådgivende part ovenfor kunde når det gjelder skadedyr.

 

Dokumentasjon:

Etter hvert servicebesøk blir det utarbeidet en servicerapport som beskriver våre observasjoner, eventuelle forebyggende tiltak, preparater i bruk og anbefalinger til våre kunder på områder som bla. a. lagringsforhold, vedlikehold, renhold, avfallshåndtering og andre kritiske punkter.

Avtalen, rapporter, trendanalyse, sikkerhetsdatablader og all øvrig dokumentasjon samles i en elektronisk serviceperm på web. Du som kunde får tilgang med eget brukernavn og passord til dokumentene som tilhører dine avtaler.

 

Hvorfor velge en PELIAS Serviceavtale?

Forebyggende skadedyrkontroll er viktig for å sikre bygninger og hindre smittefare fra skadedyr til menneske. Ved å velge en serviceavtale med PELIAS slipper du tenke på dette selv. Vi kommer på faste servicebesøk, tilpasset ditt behov, og holder aktivitet av skadedyr nede.

 

Du sikrer også din bedrift et fremtidig godt renommé. Problemer med skadedyr øker risikoen for negativ omtale og redusert omsetning.

 

En næringsmiddelvirksomhet må forholde seg til et strengt regelverk, og skadedyr i lokaler der næringsmidler håndteres eller lagres anses som helsefare, og vil gi varsel om vedtak eller stengningsvedtak hvis Mattilsynet kommer på besøk.

 

Din bedrift vil med en avtale og dokumentasjon fra servicebesøkene som PELIAS utfører kunne vise til at krav i forskrifter i forhold til skadedyr er dekket ved kontroll fra tilsynsmyndigheter.

 

PELIAS bruker kun godkjente kjemikalier, og våre serviceteknikere er godkjente gjennom Folkehelseinstituttet. Bruk av kjemikalier er strengt regulert i Norge, og ved å bruke fagfolk, unngår du ulovlig og uheldig bruk, som igjen kan gi helse og miljøskadelig påvirkning.

 

PELIAS er opptatt av å levere kvalitet og opptre som en trygg og miljøvennlig aktør, og er sertifisert både som ISO 9001:2008- og Miljøfyrtårn. Det hjelper oss å holde en høy kvalitet og standard på jobben vi utfører. Vi blir årlig revidert av eksterne revisorer, og må da dokumentere at vi følger det regelverk og rutiner som er gjeldene.

Ta kontakt med oss på telefon 33 33 00 00, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor:

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This