Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

ROTTE OG MUS

Rotte og mus

Brunrotte befinner seg overalt på jorda.

Det antas at den stammer fra Øst-Asia og har spredt seg derfra, dels til fots og dels med skip.  På 1700-tallet kom den til Europa, noe som er forholdsvis sent. Rotta har stor tilpasningsevne og fortrengte raskt den svarte rotta. Rottene trives på de forskjelligste steder, men er nok først og fremt  knyttet til boliger, lagerbygninger, fjøs og avfallsplasser. De liker best fuktige steder. I byene er det helst i kloakkledningene rottene holder til. De lever av det kjøkkenavfallet som flyter i systemet, og bygger bolene sine av papir, rusk og rask der de finner et noenlunde tørt sted.

Når det er et rotteangrep i bygårder, gjelder det nesten alltid kloakkrotter som er kommet opp gjennom et brudd i kloakkledningene. Under gode forhold, i kornlagre og fjøs, yngler rottene året rundt og er meget fruktbare. Ett eneste rottepar og deres avkom kan på et år bli til omkring tusen dyr – teoretisk.

Rottene lever i flokk, og dyrene i flokken kjenner hverandre på lukta. De er sky skapninger, som helst er ute nattestid. Rotter våger seg aldri frivillig ut på en åpen plass.

Husmusa stammer fra sørvest-Asia og er derfra spredt over hele verden, særlig med menneskets hjelp.

Den tilpasser seg fort og finnes overalt der mennesker bor, stort sett. I Norge finnes den i de fleste tilfeller i bygninger. Lagerbygninger og fjøs er favorittsteder,og særlig der fôr og næringsmidler blir oppbevart trives den godt. Musa finnes også i private boliger og søppelfyllinger. Om sommeren trives den mest utendørs,men de prøver å komme seg inn i husene om høsten.

Inne kan musene etablere seg overalt hvor de har tilgang til næring og materialer for å bygge bol av. De holder særlig til på loft, under gulv og inne i vegger, og derfra gnager de seg inn i spiskamre og andre steder hvor de finner noe å spise. Bolet består av ting musene klarer å snoke sammen og som er lett tilgjengelig for dem. Det kan bestå av papp, isolasjon med mer. Bolet prøver den å skjule så godt den kan,og den er god på å skjule dette.Det er nesten umulig å finne hvis man ikke har kunnskap om hva man skal lete etter.

Trives musa godt og kan leve i fred, kan den yngle året rundt og få ca 10 ungekull i året, men som regel blir det bare 5 til 6 kull.

Husmusa er alteter, men foretrekker frø, særlig korn og kornprodukter. Mangler dette kan husmusa forgripe seg på de merkeligste ting, som såpe, papp, stearin og kitt. 20 gram papp om dagen holder for ei mus til å overleve. En voksen mus spiser ca. 3 ganger om dagen, tilsvarende 70-100 hvetekorn, men den ødelegger mange flere fordi den sjelden spiser dem helt opp.

Den største skaden skjer likevel ved at musa forurenser matvarene med urin og ekskrementer, og gnager i stykker emballasje. Den kan ødelegge mye annet, som treverk, isolasjonsmaterialer, papir og tekstiler. Musa kommer seg inn stort sett overalt, bare den får kraniet inn klarer den å lirke inn resten av kroppen, ca en halv cm er tilstrekkelig åpning for musa. Den klatrer opp 90 graders vegger og har stor fremkommelighet.

Tips:

Les blogginnlegget vi har skrevet “Hvordan stoppe mus og rotte”

Se vår video på YouTube opptaket er hentet fra TV 2 God morgen Norge

Har du problemer med rotter eller mus? Kontakt oss for en uforpliktende befaring

6 + 13 =

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This