Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

KVALITET OG MILJØ

ISO 14001:2015

PELIAS har som mål og omstille til helt grønn drift i løpet av få år. PELIAS jobber kontinuerlig med miljøtiltak, og har vært miljøsertifisert siden 2012. Vi er nå miljøsertifisert etter verdens mest anerkjente miljøstandard ISO 14001:2015.

Miljøsertifiseringen hjelper PELIAS med å minimere negativ påvirkning av miljøet, ved kontinuerlige forbedringer og overholdelse av regelverk. Fordi sertifiseringen og de årlige oppfølgingsrevisjonene er utført av en uavhengig tredjepart, kan man stole på at PELIAS til enhver tid aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

 

Kontakt oss for tilbud!

ISO 9001:2015

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har siden 1999 vært sertifisert etter den internasjonale kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001.

Vi er i dag sertifisert etter den nyeste standarden ISO 9001:2015.

Et ISO 9001:2015 – sertifikat viser at vårt kvalitetsstyringssystem er i tråd med standarden for god kvalitetsstyring.

Våre kunder kan stole på at PELIAS har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte de forpliktelser vi har tatt på oss. Vi jobber systematisk med kvalitet og stadige forbedringer, og det blir regelmessig utført interne og eksterne revisjoner for å følge opp at våre rutiner er i samsvar med vårt kvalitetssystem.

Vi har som siktemål å øke kundetilfredshet ved virkningsfull anvendelse av systemet, og det brukes som et verktøy for å redusere feil, hindre at feil gjentar seg, og identifiserer mulige feil før de oppstår. Systemet hjelper oss å sikre at det er samsvar med krav fra kunder, og krav i aktuelle lover og forskrifter.

 

Kontakt oss for tilbud!

Grønt Punkt Norge

Vi har gjort mange forskjellige tiltak de senere årene, og har deriblant inngått et medlemskap i Grønt Punkt.

Et medlemskap i Grønt Punkt innebærer at vi har stor fokus på å gjenvinne all brukt emballasje, via forskjellige returordninger. Vi kildesorterer alt avfall, og farlig avfall lagres forsvarlig og leveres til godkjente mottak. Vi benytter oss i minst mulig grad av engangsartikler, og har også stilt krav til våre leverandører om deres bruk av emballasje. Vi ønsker at våre leverandører i likhet med oss skal organisere og drive sin virksomhet slik at all eksisterende og fremtidig nasjonale/internasjonale miljøkrav tilfredstilles, og at de bestreber seg på å minimalisere emballasje og sørge for at denne er resirkulerbar hvis mulig.

Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år.

Tenk miljø- kildesorter emballasjen!

Kontakt oss for tilbud!

SELLICHA KVALIFISERT

PELIAS Norsk Skadedyrkontroll ble Sellicha kvalifisert i juni 2015.
Med kvalifisering i Sellihca kan PELIAS til enhver tid dokumentere at virksomhetens oppfyller kvalifikasjonskravene innen finansielle nøkkeltall, regnskap, årsberetning, betaling av skatter og avgifter, sertifiseringer, oppdatert firmaattest m.m.

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. Med mer enn 4200 kvalifiserte leverandører som tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester gir Sellihca en rettferdig, åpen og transparent utvelgelse av leverandører. Dette forenkler anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.
Bransjenettverket Sellihca ble lansert i 1998 og utvikles kontinuerlig i samarbeid med nordisk energibransje for å dekke de fleste behov innenfor leverandøradministrasjon.

Kontakt oss for tilbud!

Kredittverdighetsbevis

eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjonredittverdighetsbevis
Et eSigill er et kredittverdighetsbevis til publisering på et selskaps egen webside. Beviset viser til enhver tid selskapets kredittverdighet og hjelper bedriften fremstå som seriøs, profesjonell og gi troverdighet til potensielle kunder og samarbeidspartnere. Det viser hvilken risikoklasse selskapet tilhører; Absolutt beste kredittverdighet, Beste kredittverdighet, God kredittverdighet eller Kredittverdig.

Opplysningene som eSigill baseres på hentes ut fra Experians database, som kontinuerlig kvalitets­sikres og oppdateres fra en rekke kilder. Dette gir en nøytral vurdering av foretaket og dets kredittverdighet. e-Sigillet oppdateres daglig via Experians databaser.

Risikoklasser
Kredittverdigheten baseres på Experians scoringmodell Commercial Delphi, dvs. en modell som ut fra avanserte analyser og statistiske metoder kan predikere selskapenes fremtidige betalingsevne, og dermed gi en score ut fra dette. Commercial Delphi gir en score på en skala fra 1 til 1000 som igjen er delt inn i 8 ulike risikoklasser, der 1000 er høyeste score.

Kontakt oss for tilbud!

Ønsker du tilbud på hygieneprodukter? Kontakt oss:

10 + 11 =

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This