Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

FARAOMAUR

Faraomauren som opprinnelig er en tropisk eller substropisk art, er utbredt over hele verden og spres lett blant annet ved handel. I Norge forekommer faraomaurenkun innendørs.

 

Den tåler svært lite kulde og dør kort tid etter at temperaturen har sunket under frysepunktet. Arbeiderne er bare 2-2,4 mm,  men  dronningene  er dobbelt så lange. Faraomauren danner nye kolonier ved «knoppskyting». Det vil si at noen arbeidere tar med seg yngel og anlegger et nytt reir. Mat  fraktes mellomreir av samme opprinnelse. I store kolonier kan det være flere millioner individer og opptil 2000 dronninger.

 

På grunn av den lille størrelsen og evnen til raskt  å danne nye  kolonier kan den lett infestere  fabrikker, bakerier, sykehus, kontorer eller store boligkomplekser. Faraomauren ødelegger ikke bygninger, men er en mulig smittespreder. Spesielt er dette bekymringsfullt på sykehus. Det er kjent atsprøytemidler kan få arten til å danne nye kolonier.

Kilde: FHI

Har du spørsmål om maur? Kontakt oss!

9 + 11 =

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This