Døgnvakt 33 33 00 00 • Gratis befaring

Kundereferanser

Her er referanser fra noen av våre fornøyde kunder.

Trygg mat:

"Jeg er godt fornøyd med PELIAS og deres TryggMat konsulent. Hun følger opp vårt TryggMat-arbeid, kommer med konkrete råd og er konstruktiv og diplomatisk."


Nina Rylandsholm
Spisestedet Forstmann


 

"Holdbart er en kjede av dagligvarebutikker som selger overskuddsvarer. Konseptet vårt innebærer at vi selger en del varer som nærmer seg, eller har passert «best før-dato». Derfor er det ekstra viktig for oss å være trygge på at våre rutiner for IK-mat ivaretar matsikkerheten i alle ledd fra var mottak til kunde. I samarbeid med Pelias har vi derfor utarbeidet rutiner som er skreddersydd for vår type virksomhet.
Pelias har lokale konsulenter som hvert eneste år besøker våre butikker og kvalitetssikrer at IK-matrutinene følges opp. I tillegg bidrar Pelias til revisjon av systemet når det er behov for dette.
Pelias gjennomfører også jevnlige skadedyrkontroller i hver enkelt butikk, og sørger for at nødvendig forebyggende utstyr er på plass.
Vi får god og kompetent oppfølging av Pelias både lokalt og sentralt. Dette er et samarbeid som bidrar til trygghet i hverdagen for vårt konsept og våre butikker."


Stine Beathe Dalseg, ansvarlig for IK-mat
Holdbart AS

Ønsker du hjelp?