Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

DESINFISERING COVID-19

Desinfisering av lokaler og kontaktflater


Vi opplever alle nå en veldig spesiell situasjon som mennesker. Aldri har vi opplevd en pandemi som har rammet oss så sterkt i nyere tid. Vi har lært hvilke tiltak vi skal gjøre for å unngå/redusere smitte av Coronaviruset. Alle har et håp om at vi skal unngå å bli smittet, og ser frem til at samfunnet skal bli slik det en gang var. Samfunnet skal nå åpnes opp igjen sakte men sikkert, hvis smittevern blir ivaretatt. Ivaretakelse av smitteverntiltak er noe vi alle må bidra til.

Vi ønsker å bidra til at dere skal føle dere trygge og at samfunnet kan opprettholde en mest mulig normal drift. PELIAS har gjennom sitt daglige virke i mer enn 30 år, vært basert på å redusere smitte og ta vare på verdier. I disse tider kan vi være en bidragsyter for deg ved å utføre desinfeksjon av lokaler og overflater. Vi har strenge prosedyrer, kompetente personer, riktige desinfeksjonsmidler og utstyr til å utføre slike oppdrag. 

Som mennesker ønsker vi å oppleve trygghet. Desinfeksjon har blitt ett ord som har fått en stor betydning, og bruk av hånddesinfeksjon er blitt en del av vår hverdag. Dette er nok det viktigste punktet for å hindre smittespredning.

Det er også viktig at vi føler oss trygge i de lokaler vi benytter. Vi skal ikke være urolige for om det kan være smitte der. En nullstilling vil være nyttig både med tanke på smittevern, og for å gi trygghet til andre menneskene som benytter lokalene. Her kan vi i PELIAS hjelpe til med å utføre desinfeksjon av alle typer lokaler og kontaktflater, raskt og effektivt.

Skoler/Barnehager
Venterom
Sykehus
Kontorlokaler
Butikklokaler
Kollektivtransport

 

BEHANDLINGMETODER

 

Tåkelegging av lokaler:

Ved hjelp av en spesiell maskin så forstøver vi desinfeksjonsmiddel ut i luften. Maskinen gjør at vi middelet blir brutt opp i små partikler, og får disse til å sveve i luften. Dette gjør at de treffer alle steder der det kan være uønskede virus eller bakterier. Middelet er skånsomt og brytes raskt ned. Lokalene bør være stengt i to timer, slik at middelet får virke. Deretter luftes det godt ut. Når utlufting er ferdig kan lokalene tas i bruk igjen. Det vil da ikke være igjen reststoffer, og middelet vil ikke etterlate seg fuktige/klebrige flater. Luften i lokalene vil også kjennes renere og friskere. 

 

Klutdesinfisering:

Dette kan være aktuelt i kombinasjon med tåkelegging. Det kan sitte smuss og skitt på kontaktflatene. For best resultat anbefaler vi å fjerne dette før tåkelegging. Dette gjøres best ved å stryke over alle kontaktpunkter med en klut med desinfeksjonsmiddel før tåkelegging igangsettes.

Desinfeksjon med klut på kontaktflater kan også utføres der tåkelegging ikke er egnet, f.eks. i lokaler som er i bruk som ikke kan stenges ned.

Vi har også andre hygiene produkter.

 

Kontakt oss på 33 33 00 00

 
Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This