Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

Hva er veggedyr?

Hva er Veggedyr?

Veggedyr Hva er veggedyr

Hva er Veggedyr?

Veggedyr er insekter som går under kategorien blodsugende tege. Den lever som en parasitt, og spiser i hovedsak menneskeblod. De har vært en kjent plageånd for mennesker veldig lenge. De finnes innendørs over hele verden, og har blitt en økende plage i Norge de siste årene. På 50- tallet var de nesten utryddet her til lands, men på grunn av immunitet, lover mot forskjellige effektive midler og økt reisevirksomhet har forekomsten steget betraktelig.
Veggedyret er som du kan se på bildet rødbrunt, med en oval og sterkt flattrykt kroppsform. Voksne er 5-6 mm lange og 3 mm brede. Når de suger blod, svulmer de opp, og får en mørkere farge. De har ikke vinger, og må bruke beina for å komme seg rundt.

 

Hva er Veggedyr

Veggedyr bitt og reaksjoner

Veggedyr er nattaktive og stikker dermed vanligvis mennesker om natten, og de suger blod på steder som ikke er dekket av tøy. Et voksent veggedyr suger blod i 5-10 minutter. Ved jevnlig tilgang på mat suger veggedyrene blod ukentlig ved romtemperatur. Det er stor individuell forskjell på menneskers følsomhet for veggedyrstikk. Noen får kraftige, kløende merker, mens andre får mindre eller ingen reaksjon. Reaksjonen på stikk kan komme umiddelbart eller etter noe tid. Ved gjentatte stikkepisoder vil reaksjonen kunne komme raskere og bli sterkere.

Hva er Veggedyr - veggedyrbitt Hva er Veggedyr - veggedyrbitt rygg

Sykdommer og sykdomssmitte

Det er ikke påvist noen form for sykdomssmitte fra veggedyr bitt, og derfor vil man normalt ikke få noen form for sykdommer etter å ha blitt bitt av et veggedyr. Det er derimot funnet en rekke patogene mikroorganismer i veggedyr etter blodinntak fra smittede mennesker. Dette betyr at veggedyr som inneholder infisert blod, har disse sykdommene inni seg mens blodet fortsatt er til stede i kroppene deres. Det er derfor i teorien en viss mulighet for at man kan bli smittet igjennom blodet som veggedyrene har i magen. Patogene som fører til Chagas sykdom har blitt bevist overlever lenge i veggedyrene. Dermed er det en liten risiko for at man kan bli smittet av veggedyr avføring i åpne sår i menneskehuden.

Det har også blitt observert en stor psykisk påkjenning ved angrep av veggedyr. Spesielt de med sterke reaksjoner på veggedyrenes bitt har fått problemer. Disse problemene kan manifestere seg på ulike måter, men de mest vanlige har vært problemer med å oppholde seg i rommet de vet veggedyrene holder til, søvnmangel og angst.

Gjemmesteder og spor av veggedyr

Etter måltidet kravler det raskt tilbake til gjemmestedet sitt hvor fordøyelse, hudskifte og egglegging foregår. Her avlegger de også det karakteristiske brunsvarte ekskrementet sitt, som er det letteste å se etter i jakten på veggedyr. På tilholdsstedene kan man finne tomme huder og egg i tillegg til levende og døde individer.. Hvis veggedyr oppdages i ett rom, er det veldig viktig å sjekke tilstøtende rom og gjerne også andre steder i huset for å se om flere rom må behandles. Når man skal oppdage eller bekjempe veggedyr, må man kjenne til oppholdsstedene deres. De oppholder seg først og fremst der man sover (i seng eller sofa) og gjemmer seg i sprekker og små hulrom.

Veggedyrene kan imidlertid også ha tilhold ganske langt fra sengen. Eksempler på slike gjemmesteder er baksiden av skap og bilder, i sprekker i panel, bak lister ved gulv, tak, dører eller vinduer, bak løsnet tapet, i stikkontakter og elektriske apparater, bak ledninger eller ved rørgjennomføringer. Generelt så kan veggedyrene oppholde seg overalt der det er et gjemmested og tilgang til mennesker om natten.

Hva er Veggedyr 6

Dette er et eksempel på hvordan treverk kan se ut når veggedyr oppholder seg der.

 

Veggedyr og overlevelse

Veggedyr er blodsugere, og formering og utvikling er sterkt avhengig av temperatur og næringstilgang. De legger normalt 1-2 egg per dag og kan produsere 200-500 egg i løpet av sitt voksne liv. Eggene limes fast til underlaget på veggedyrenes gjemmesteder. Det tar 4-21 døgn før det klekker en nymfe fra egget. Nymfene har fem utviklingsstadier, og de må suge blod minst en gang mellom hvert stadium. Ved optimal temperatur (28-30 ̊C) og fuktighet (75-80 %) varer hele livssyklusen fire til fem uker. Ved lav temperatur kan utviklingstiden være ett år. Aktiviteten stopper opp når temperaturen synker til under 10 ̊C. Veggedyr kan leve uten mat i lang tid. Ved 10 ̊C kan voksne klare seg uten blod i over ett år, mens de minste nymfene kan klare seg i opptil ni måneder. Selv om veggedyr er nært knyttet til mennesker kan de også suge blod av andre pattedyr (flaggermus, katt, og hund m.m.) og fugler.
Hva er Veggedyr voksent veggedyr

 

Spredning av veggedyr

Veggedyr spres med reisebagasje, transport av brukte møbler, annet innbo og brukt sengetøy. Arten forekommer gjerne på steder hvor det er stor gjennomtrekk av mennesker, som hotell, campinghytter, ungdomsherberger og studenthjem. Herfra transporteres veggedyrene gjerne med til nye overnattingsteder eller private hjem. Når veggedyret først har etablert seg i et rom, kan det på egenhånd spre seg til flere rom eller andre leiligheter i samme bygning. I dag er det veldig vanlig at nordmenn er ute å reiser og får med seg veggedyr hjem i bagasjen. Deretter så pakker de gjerne ut kofferten på soverommet sitt, og dermed har veggedyrene direkte tilgang til sengen og personene som sover der.

Varme- og kuldebehandling mot veggedyr

Ved bekjempelse av Veggedyr er det lurt å minimere bruken av kjemiske insektmidler, og da spesielt i områder man oppholder seg mye. Slike steder og gjenstander som hører med burde heller varme-eller kuldebehandles. Soverommet er et godt eksempel på dette.  Det er viktig at gjenstander som er infiserte og skal fraktes, pakkes inn slik at veggedyrene ikke har muligheten til å spre seg under transport.

Varmebehandling mot veggedyr

Varmebehandling kan utføres i badstue, tørkeskap, tørketrommel, spesialtelt laget for veggedyrbehandling, eller ved oppvarming av hele bygget. Temperaturen må være over 50 ºC i et par timer. Også her må gjenstander behandles så lenge at de oppnår ønsket temperatur tvers igjennom over lang nok tid. Vasking i vaskemaskin på minimum 60 ºC, eller tørketrommel, er også et behandlingsalternativ. Dette vil føre til at alle veggedyr med stor sannsynlighet vil dø. Varmebehandling av hele rom eller bygninger er også en mye brukt metode, som blir mer og mer utbredt nå som teknologien blir bedre. Ved denne typen oppvarming så varmer man hele rom opp til 60 grader, og opprettholder denne varmen i rundt et døgn. Dette har vist seg å være en svært effektiv metode. Bekjempingen er arbeids- og energikrevende, men oppnår man høy nok temperatur og sikrer at alle dyr og egg eksponeres over tilstrekkelig lang tid, vil man slå ut veggedyrene.

Kuldebehandling mot veggedyr

En effektiv kuldebehandling som dreper egg, nymfer og voksne veggedyr gjøres ved å fryse gjenstander ved -18 ºC i 3 døgn. Fryseperioden må være så lang at gjenstandene oppnår denne temperaturen tvers igjennom i 3 døgn. Det er også viktig at temperaturendringen skjer så hurtig som mulig. Veggedyr innehar nemlig den egenskapen at de kan lage sin egen frostvæske, og overlever dermed sakte nedkjøling. Det er også viktig at det er kaldere enn -16 ºC, ellers vil ikke alle veggedyrene dø.

Når alle løse gjenstander som kan kulde- eller varmebehandles er tatt hånd om, kan listverk, små hulrom og sprekker i vegger også varme- eller kuldebehandles. Det finnes lite dokumentasjon på hvor effektiv behandlingen er, men eksponeres dyrene for høy eller lav nok temperatur vil de dø raskt. Det kreves grundighet for å klare å drepe alle dyr som er godt gjemt i små åpninger. Det er utviklet spesielle apparater som produserer vanndamp med egnet trykk og temperatur. Materialene som dampen påføres må tåle 100 ̊C og noe fuktighet. Punktbehandling med tørris (CO2 ved -80 ºC) vil på tilsvarende måte som vanndamp kunne gi kuldebehandling lokalt og er i tillegg egnet til behandling av elektriske apparater.

Motstandsdyktighet (resistens) mot insektmidler

Veggedyr har utviklet motstandsdyktighet (resistens) mot insektmidler. Dette gjør kjemisk behandling vanskeligere, og sprøytemidler skal bare benyttes i kombinasjon med andre metoder. Av helsemessige årsaker bør man dessuten minimere bruken av dem.

Flere og flere midler som brukes i bekjempelse av veggedyr blir forbudt i Europa og USA. Det blir dermed færre effektive midler igjen, og bekjempelsen av veggedyr blir vanskeligere. Mange av midlene blir forbudt uten at det er noen forskningsbevis som tilsier at midlene er farlige eller skadelige. Med unntak av mot skadedyr da selvfølgelig.

Etter at det er gjennomført en bekjempelse er det viktig å være oppmerksom på eventuelt tilbakefall av veggedyr. Regelmessige inspeksjoner bør derfor foretas over noe tid. Se etter levende veggedyr og følg med på om problemer med stikk er borte.

hva er veggedyr stor samling av veggedyr

Slik kan det se hvis man har en stor samling av veggedyr.

 

Artikler angående veggedyr angrep.

http://www.tv2.no/a/8671860/

http://www.dagbladet.no/2011/09/09/tema/reise/reiseeksperter/veggedyr/reisemedisin/18036346/

https://www.nrk.no/norge/slik-sikrer-du-deg-mot-veggedyr-1.13024143

http://www.tv2.no/a/3765216

http://www.dagbladet.no/2012/05/31/tema/reise/veggedyr/ferie/skadedyr/21858950/

http://www.nordlys.no/veggedyr/turisme/aktiv-nord-skadedyrkontroll/slik-sa-hun-ut-etter-en-natt-med-veggedyr-pa-hotellrommet/s/5-34-11447 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/reise/ny-veggedyroekning-etter-sommerferien/a/23752906/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dette-ekle-krypet-kan-gjoere-ferien-din-svindyr/a/23645192/

https://www.nrk.no/livsstil/vanskeligere-a-bli-kvitt-veggedyr-1.11409584

 

Info om Veggedyr:

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/veggedyr-og-andre-teger/veggedyr/

hva er veggedyr veggedyr i forskjellige stadier

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This