Bemannet Døgnvaktstelefon - 33 33 00 00 - Vi er landsdekkende! post@pelias.no

Er dere klare til at Mattilsynet kommer på «Smilefjes»-besøk

Er dere klare til at Mattilsynet kommer på «Smilefjes»-besøk

Er dere klare til at Mattilsynet kommer på «Smilefjes»-besøk?

Fra 1. januar 2016 startet smilefjesordningen opp over hele landet. Den skal informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted.

 

Smilefjessymbolene deles ut som tre varianter:

negativt smilefjeslikegyldig smilefjesGlad Smilefjes

 

Dette betyr smilefjesene

Glad Smilefjes Ikke funnet brudd på regelverket/

bare funnet bagatellmessige

forbedringspunkter.

likegyldig smilefjes Funnet brudd på regelverket og

har pålagt serveringsstedet å rette

opp dette.

negativt smilefjes funnet alvorlige eller gjentatte brudd på

regelverket og har pålagt serveringsstedet

å rette opp dette.

 

Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

PELIAS TryggMat kan bistå med bl.a.

Utarbeidelse av et komplett IK-mat system, inkl. HACCP
Rådgivning i forbindelse med renhold og hygiene
Rådgivning i forbindelse med allergenmerking
Hygienekurs for ansatte
Utføre interne revisjoner

Etter besøk fra Mattilsynet mottar man en plakat, som må henges opp ved inngangsdøren, godt synlig for kundene. Her er et eksempel på en plakat.

 

Tilsynsresultat mattilsynet

 

Vi kan hjelpe dere med å ha alt i orden!

Ta kontakt med vår TryggMat avdeling
Linda Jensen Sellami, 971 44 959
Lydia Lineikro, 950 04 720
Sentralbord, 33 33 00 00

Les mer om smilefjes på kafeer og restauranter hos mattilsynet

 

Større/Mindre fonter
Vis i høykontrast

Pin It on Pinterest

Share This